Dívka s vlasy ze žlutého kovu

Advent je čas určený k zamyšlení a já jsem se opětovně zamyslel, jak by asi vypadala taková česká pohádka, kdyby byla převedena do formy zvané laicky protokolština neboli policejní profesní mluva? Nakonec k nadcházejícím svátkům patří nejen tyhlety lidové slovesnosti, ale také orgáni střežící na trzích sice trochu vyprázdněné, přesto ale naše hodnoty tradičního typu. Bohužel v rámci utajení, tedy z taktických důvodů není policejní profesní mluvnice zpřístupněna veřejnosti a tak jsem musel trochu odhadovat.

Podle písemné výpovědi K. J. Erbena žila v blíže nespecifikované minulosti osoba král. Tomu byla prodána osobou starou babkou ryba, která dle tvrzení dotyčné způsobovala po požití, že osoba provádějící konzumaci rozumí řeči zvířat. Ryba byla neprodleně připravena a přinesena osobou sluhou Jiříkem, který provedl bez dovolení ochutnání. Tím získal schopnost rozumět řeči zvířat stejně jako osoba král, který brzy zjistil, že osoba Jiřík rozumí řeči zvířat také. Proto byla osoba Jiřík poslána na cestu, aby přivedla dívku s vlasy ze žlutého kovu za účelem sňatku.

Osobou Jiříkem bylo po cestě spatřeno hořící mraveniště, které zapálili neznámí pachatelé. Tím se vystavili potrestání odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci, protože mraveniště je chráněno podle zákona o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. Osobou Jiříkem bylo provedeno uhašení mraveniště a byla mu mravenci přislíbena pomoc.

Osobou Jiříkem bylo po cestě dále nalezeno několik kravčích mláďat vypadlých z hnízda. Krkavčata byla opuštěna rodiči a hladová a proto byla osobou Jiříkem nasycena a byla mu jimi přislíbena pomoc v budoucnu za poskytnutí pomoci.

Na břehu moře dále po cestě byla osobou Jiříkem spatřena dvojice rybářů, kteří se přeli o úlovek, rybu ze zlatého kovu. Ta byla osobou Jiříkem vykoupena peněžitými prostředky osoby krále, čímž se osoba Jiřík dopustila trestního činu zpronevěry podle § 206 trestního zákoníku a vystavila se možnosti potrestání odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Zlatá ryba byla poté puštěna do moře a provedla příslib budoucí pomoci osobě Jiříkovi.

Osobě Jiříkovi bylo sděleno rybáři, že dívka s vlasy ze žlutého kovu se nachází na ostrově křišťálového typu, kam byla osoba Jiřík dopravena loďkou. Na ostrově se nacházel palác, kam vstoupila osoba Jiřík. Jiřík byl seznámen se skutečností, že král má kromě dívky s vlasy ze žlutého kovu ještě jedenáct dcer. Aby získal dívku s vlasy ze žlutého kovu, musel nejprve najít rozsypané perly v trávě, vyhledání provedli přivolaní mravenci. Dalším úkolem bylo nalezení prstenu ze žlutého kovu v moři, nalezení provedla přivolaná ryba. Třetí úkol bylo nalezení živé a mrtvé vody, osoba Jiřík využila pomoc krkavců. Voda byla přinesena krkavci a vyzkoušena na pavoukovi, jehož usmrcení provedla osoba Jiřík pomocí vody mrtvého typu a mouše, jejíž oživení provedla osoba Jiřík vodou živého typu. Oživenou mouchou byla Jiříkovi přislíbena budoucí pomoc za tu poskytnutou.

Posledním úkolem bylo ztotožnění dívky ze žlutého kovu v sále, kde bylo všech dvanáct sester se závoji na hlavách, správná dívka byla Jiříkem poznána díky pomoci mouchy. Dívka a Jiřík byli vypraveni na cestu a dívka získala movitý a nemovitý majetek ve výši 8,33% majetku osoby krále z království křišťálového typu.

Jiřík a dívka s vlasy ze žlutého kovu byli přivítání zpět v sídle osoby krále, který rozuměl řeči zvířat. Na základě nařízení osoby krále byla Jiříkovi způsobena zranění neslučitelná se životem. Dívka s vlasy ze žlutého kovu polila ostatky Jiříka vodou mrtvého typu, díky čemuž došlo ke scelení hlavy a trupu, dále byly ostatky Jiříka polity vodou živého typu a bylo provedeno oživení a omlazení osoby Jiříka. Toho bylo viděno osobou krále, který si účelem omlazení nechal způsobit zranění neslučitelná se životem, avšak byl poléván vodou mrtvého typu v rozporu s návodem, takže nedošlo ke scelení ani oživení. Na základě nastalých skutečností se stala osoba Jiřík novým králem a dívka s vlasy ze žlutého kovu královnou.

Komentáře

  1. Tak pravil Zdenka_P, 4. 12. 2017 v 7.26 :

    Tentokrát je název rubriky více než výstižný.

  2. Tak pravil jagr, 26. 2. 2018 v 23.24 :

    Pěkná pohádka. Avšak pokud si z to z dávných hodin zbožíznalectví pamatuji správně, „žlutý kov“ není synonymem zlata, ale naopak eufemistickým označením pro kočičí zlato.

  3. Tak pravil KarlZ, 6. 6. 2018 v 7.29 :

    Herr Kollege, je s vami vse v poradku? Co nejake nove ublognuti, nebylo by? 😉 Alles gute, KZ

Vložit komentář