Ofenzíva na kulturní frontě

U příležitosti autorova nevýznamného životního jubilea uvádí galerie Analogue výstavu barevných fotek Lomu zdar! Autor je zapáleným fanouškem fotoaparátů ЛОМО již od dvanácti let, kdy našel pod jolkou své první lomo, slavnou zrcadlovku dvouokého typu Lubitel, která se v rukou průměrně šikovného pyjonýra mohla proměnit v nebývale kreativní nástroj. Také autorovu tvorbu posunul nový přístroj o mílový krok dále, už jenom proto, že na rozdíl od torza neméně dvouokého Flexaretu, který měl do té doby k dispozici, nechyběl Lubiteli objektiv ani žádná další součástka.

I přes problémy v dodavatelsko-odběratelských vztazích tak mohl autor začít zaznamenávat svět kolem sebe na kvalitní svitkový materiál tuzemské výroby. Do dnešní doby se dochoval jeden soubor dokumentující tehdejší dovolenou v Jugoslávii. Autor nakonec vyměnil fotoaparát za vláčky elektrického typu, čímž položil základ budoucí kariéře obchodníka s foto technikou. Slibně se rozvíjející zálibu ukončily záhy události listopadu 1989, kdy nejprve nebyl autor vpuštěn příslušníky sboru veřejné bezpečnosti na Národní třídu, kde se nacházela nejlépe zásobená a zároveň jediná prodejna s východoněmeckou modelovou železnicí. Následně došlo k rozpadu východního bloku a tím i světa velikosti TT, tedy železnice modelářského typu v měřítku 1:120. Autorovi bylo jasné, že nedostatkový prostřední díl dvoupatrové osobní soupravy ČD již nikdy nesežene, návrat k fotografii tak mohl pozvolna začít.

Cesty osudu jsou často klikaté a tak se autor dlouhé roky věnoval občanskému povolání, složenky platil řádně a včas a za ušetřené prostředky si v roce 2004 mohl dopřát jednu z prvních alespoň trochu dostupných zrcadlovek digitálního typu. Ostudné parametry zařízení navzdory olbřímí ceně však nedokázaly uspokojit autorovy představy a potřeby tvůrčího typu, mnohem lépe si vedl postarší kinofilmový foťák za několik stovek. Po dalších dvou pětiletkách sbírání různých analogových přístrojů byl autor nucen přesunout sbírku do samostatných prostor, kde v roce 2014 otevřel první obchod analogového typu v Praze.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že není rozumné nosit si práci domů, autor přesto pokračuje v analogové tvorbě, čehož je důkazem vystavovaný cyklus fotografií vzniklých za poslední rok. Společným jmenovatelem snímků není jen použitá lomo technika a postupy, ale také místo vzniku. Dovolené v Jugoslávii totiž zůstal autor na rozdíl od železnice věrný dodnes.

Vložit komentář