Kdo je Kosovan?

Rozmohl se nám tady takový nešvar, novináři velice často vymýšlejí a dále používají podivná  slovíčka. Třeba slovíčko Kosovan. Jak jsem pochopil, používá se pro označení pachatele trestného činu výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů, pokud se zároveň jedná o Albánce z jihosrbské provincie Kosovo.

Je to veliký posun. Ještě před pár lety byli podobní výtečníci označováni jako Srbové. Obzvlášť půvabná byla kauza Fehima Hanuši (typicky srbské jméno), ale nebyl sám. Jak jsme se vzdalovali od roku 1999 a protisrbská propaganda bledla, počali se srbští dealeři pomalu měnit v Jugoslávce a hlavně v „občany bývalé Jugoslávie“. Klesl výskyt mozkové příhody u Srbů čtoucích české noviny, ale zcela správně to také nebylo. Jak někdo může být občan něčeho bývalého? A je občanem něčeho současného? Je občanem? Je?

Články v černé kronice dávaly tušit, že minimálně na poslední otázku je odpověď kladná. Nicméně málokdo by si ve jménu pravdy a lásky troufl označit Albánce jako Albánce. To se přeci nedělá. A tak v novinách strašili bývalí občané i během doby, kdy tu bývala Svazová republika Jugoslávie coby nástupnický stát bývalé Jugoslávie. Nebylo aktualizováno ani na občana bývalého soustátí  Srbska a Černé hory ani na občana Republiky Srbsko.

Až poté, co si albánští soudruzi za bratrské pomoci USA a nadšeného Evropského souhlasu vyhlásili vlastní stát (v kterém se učí číst a psát), se na bývalou Jugoslávii zapomnělo a máme tu Kosovana. Hosana. Myslím si ale, že je to výraz nevhodný a zavádějící, falešný a prázdný. Někdo se navíc může domnívat, že se jedná o národ, který má nezpochybnitelné právo na svůj kosovanský stát.

A jak k tomu přijdou Srbové, Goranci a další menšinové? Navíc z původního názvu Kosova a Metohija (zkráceně Kosmet, což správně vědí příslušníci PČR) nám půlka vypadla. Jistě to není tím, že Metohija pochází z  řeckého slova metoh, používaného pro označení majeteku patřícího církvi (Srbské pravoslavné).

Celkově je to s těmi bývalými Jugosláviemi problematické. Zatímco Makedonie si svůj stát nevyhlásila nijak podloudně, řečtí soudruzi jej bojkotují a tak se používá poetické  FYROM. Znamená to, že tam nežijí Makedonci, ale FYROMové? No nic.

Navrhuji pro kosovské Albánce používat tuto veskrze politicky korektní a přesnou definici – bývalý občan bývalé Jugoslávie a stávající občan takzvaného státu Kosovo albánské národnosti. Osobně však setrvám u zažitého šiptara.

Komentáře

  1. Tak pravil Shqiptar, 21. 9. 2009 v 10.05 :

    Mut i ati, mut i biri, mut ai që bëri t’atin

  2. Tak pravil Ania, 21. 9. 2009 v 19.14 :

    Co je šiptara? 😉

  3. Tak pravil RVHP, 21. 9. 2009 v 21.17 :

    Šiptar je poněkud pejorativní označení Albánce 😉

Vložit komentář